WWW.POUKAMISAS.GR
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εκτιμήσεις Βάσεων 2011

Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να χαρακτηριστούν οι πιο απαιτητικές από το 2000 και εντεύθεν. Οι επιτροπές των εξετάσεων έδωσαν θέματα μεγαλύτερης δυσκολίας από εκείνα των προηγούμενων ετών και η πτώση των βάσεων θα είναι θεαματική σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με μοναδική εξαίρεση το 1ο επιστημονικό πεδίο όπου οι πτώσεις των βάσεων θα είναι μικρότερες. Η κλιμάκωση της δυσκολίας των θεμάτων σε ορισμένα μαθήματα δεν υπήρξε επιτυχής και οδήγησε στη δημιουργία ενός βαθμολογικού χάσματος μέσα στο οποίο εξαφανίστηκαν οι μεσαίες βαθμολογίες. Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν από πολλά βαθμολογικά κέντρα, το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στα Μαθηματικά και τη Φυσική της Τεχνολογικής κατεύθυνσης και τη Λογοτεχνία της Θεωρητικής κατεύθυνσης. Η πτώση των βάσεων είναι δεδομένη με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων, δεν θα είναι όμως η ίδια στο κέντρο και την περιφέρεια καθώς η κατάργηση της διαδικασίας των μετεγγραφών και η δημιουργία μιας ειδικής κατηγορίας θα έχει τις παρακάτω συνέπειες:

  • Εντυπωσιακή πτώση των βάσεων σε περιφερειακά τμήματα, τα οποία είχαν αντίστοιχα τμήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα και τα οποία επέλεγαν τα παιδιά των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών με τη βεβαιότητα της μετεγγραφής. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι σε τέτοια τμήματα θα παρατηρηθούν πτώσεις της τάξεως των 1.500 μορίων σε σχολές όπως πχ. οι Διοικήσεις Επιχειρήσεων ΑΕΙ και ΤΕΙ, τα τμήματα Λογιστικής των ΤΕΙ, ενώ μικρότερη αλλά σημαντική θα είναι η πτώση στα τμήματα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας και στις Φιλολογικές σχολές της περιφέρειας.
  • Η δημιουργία της νέας ειδικής κατηγορίας θα δημιουργήσει σε κάθε σχολή και τμήμα διπλή βάση μιας πρώτης και μιας δεύτερης κατανομής των υποψηφίων. Στη δεύτερη κατανομή θα εισέρχονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί μετεγγραφών. Η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει σημαντική ζήτηση για τα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και οι πτώσεις των βάσεων στα τμήματα αυτά δεν θα υπερβούν τα 600 μόρια.
  • Αναμένεται πέραν των ανωτέρω και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας να κυριαρχήσει ακόμα περισσότερο η τάση για σπουδές κοντά στον τόπο κατοικίας.

Η μείωση του αριθμού των εισακτέων κατά 10.000 προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα περιφερειακά τμήματα των ΤΕΙ που καταργήθηκαν και η μόνη συνέπεια αυτού του γεγονότος θα είναι ο βαθμολογικός πυθμένας του 2ου, του 4ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου να μην κατέλθει κάτω από τα 8.000 μόρια σε καμία περίπτωση όπως συνέβη την προηγούμενη χρονιά. Για το 1ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο, εκ των πραγμάτων η ζήτηση έχει διαμορφώσει μια ιδιότυπη βάση εισαγωγής της τάξεως των 12.000 μορίων, η οποία απλά αναμένεται φέτος να κινηθεί πτωτικά στα 11.500 μόρια. Δηλαδή, για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στην τελευταία Νοσηλευτική του 3ου επιστημονικού πεδίου ή στο χαμηλότερο ΤΕΙ του 1ου επιστημονικού πεδίου θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 11.500 μόρια. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η εικόνα ανά επιστημονικό πεδίο έχει ως εξής:

  • 1ο επιστημονικό πεδίο: οι Νομικές, οι Παιδαγωγικές και οι Ψυχολογίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν μικρή πτώση λίγων εκατοντάδων μορίων. Οι πτώσεις στα τμήματα της περιφέρειας θα είναι μεγαλύτερες και με βάση τις βαθμολογικές επιδόσεις μπορούν να σταθμιστούν σε μια τάξη 600 περίπου μορίων. Εντυπωσιακές πάντως αναμένονται οι μεταστροφές των υποψηφίων της Θεωρητικής κατεύθυνσης από τα άλλοτε κραταιά Παιδαγωγικά τμήματα, ιδίως στην περιφέρεια.
  • 2ο επιστημονικό πεδίο: οι σχολές των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας και της Πληροφορικής στα κεντρικά ΑΕΙ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουν μια πτώση της τάξεως των 700 μορίων, οι πτώσεις όμως στα περιφερειακά τμήματα όλων των σχολών του 2ου επιστημονικού πεδίου θα είναι εντυπωσιακές και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια.
  • 3ο επιστημονικό πεδίο: οι Ιατρικές σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα κινηθούν ελάχιστα πάνω από τα 19.000 μόρια, όλες όμως οι υπόλοιπες Ιατρικές σχολές της περιφέρειας οι οποίες πέρυσι ήταν πάνω από τα 19.000 μόρια θα κινηθούν πτωτικά κάτω από τα 19.000 μόρια. Η τελευταία βαθμολογικά Ιατρική της Αλεξανδρούπολης αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από τα 18.500 μόρια. Ο βαθμολογικός πυθμένας του 3ο επιστημονικού πεδίου, που υποδέχεται πολλούς υποψηφίους από τη Θεωρητική και την Τεχνολογική κατεύθυνση που επέλεξαν το μάθημα της Βιολογίας της Γενικής Παιδείας, θα κινηθεί στα 11.500 μόρια.
  • 4ο επιστημονικό πεδίο: οι περιζήτητες σχολές του Πολυτεχνείου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσουν πτώση της τάξεως των 600 μορίων. Οι πτώσεις αυτές θα είναι μεγαλύτερες στα Πολυτεχνειακά τμήματα της περιφέρειας και σε πολλές περιπτώσεις θα υπερβαίνουν τα 1.000 μόρια. Ωστόσο, τμήματα όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα έχουν πτώση της τάξεως των 400 μορίων. Τα πολυάριθμα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ του 4ου επιστημονικού πεδίου θα κινηθούν λίγο πάνω από τα 8.000 μόρια.
  • 5ο επιστημονικό πεδίο: οι Οικονομικές σχολές στις οποίες οδεύουν κατά κύριο λόγο υποψήφιοι προερχόμενοι από την Τεχνολογική κατεύθυνση θα έχουν πτώσεις και στο κέντρο και την περιφέρεια, οι οποίες θα είναι σημαντικές και θα υπερβούν τα 1.000 μόρια σε πολλά περιφερειακά τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και Λογιστικής. Ακριβέστερες προσεγγίσεις για τα περιζήτητα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα κινηθούν οπωσδήποτε πτωτικά, θα γίνουν όταν ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των μαθητών που εξετάστηκε στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις έχουν βασιστεί στα πρώτα βαθμολογικά στοιχεία από πολλά εξεταστικά κέντρα, τις διαγραφόμενες επιπτώσεις της ειδικής κατηγορίας υποψηφίων που δικαιούνται μετεγγραφής και τις προβλεπόμενες μεταστροφές στις προτιμήσεις των υποψηφίων. Ακριβέστερες προσεγγίσεις μπορούν να γίνουν όταν ανακοινωθούν οι επιδόσεις των υποψηφίων ανά εξεταζόμενο μάθημα και η κλιμάκωση των βαθμών πρόσβασης των υποψηφίων. Άγνωστο παραμένει πώς θα κινηθεί η βάση της ειδικής κατηγορίας όπως και οι βάσεις των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών και των σχολών που απαιτούν ειδικά μαθήματα.