WWW.POUKAMISAS.GR
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Οι φιλόλογοι Ματίνα Μισιάκα, Μαρία Κανιάρη και Χριστίνα Ζωγράφου επισημαίνουν για το αυριανό διαγώνισμα των Αρχαίων Ελληνικών.

Ειδικότερα η κ. Μισιάκα αναφέρει:

  • Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών είναι κατά 60% θεωρητικό και κατά 40% πρακτικό. Για το ποσοστό του 60% που αφορά στο διδαγμένο κείμενο, θα έλεγα πως ο βαθμός της επιτυχίας έγκειται κυρίως στο πόσο συγκροτημένη, συστηματική και μεθοδική υπήρξε η μελέτη του κάθε υποψηφίου στη διάρκεια όλου του σχολικού έτους.

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ποσοστό, του 40%, που αντιστοιχεί στο αδίδακτο κείμενο, θεωρώ πως η επιτυχία είναι συνάρτηση αρκετών παραγόντων και μεταξύ αυτών, πρωτίστως της αφομοίωσης γραμματικό – συντακτικών φαινομένων που διδάσκεται ο μαθητής από την πρώτη τάξη του γυμνασίου αλλά και της γλωσσικής αντίληψης που έχει αναπτύξει και στα δώδεκα χρόνια της φοίτησής του στο σχολείο.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι και στα χαρακτηριζόμενα ως θεωρητικά μαθήματα υπάρχουν στοιχεία τεχνικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κυρίως κατά την επεξεργασία του αδίδακτου κειμένου.

  • Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές οφείλουν:

– να διευθετούν σωστά το χρόνο τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να αφιερώσουν 90 «καθαρά» λεπτά στο αδίδακτο κείμενο και στον έλεγχο των απαντήσεών τους,

– πριν αρχίσουν την οποιαδήποτε επεξεργασία, να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο τουλάχιστον δύο φορές,

– να εντοπίσουν τα ρήματα, να χωρίσουν και να χαρακτηρίσουν τις προτάσεις ως προς το είδος τους καθώς και τα απαρέμφατα και τις μετοχές,

– να εντοπίσουν σε ποια σημεία του κειμένου βρίσκονται οι όροι που ζητούνται για συντακτική αναγνώριση και να επιμείνουν περισσότερο στην ανάλυση αυτών,

– να είναι προσεκτικοί στις εκφωνήσεις των γραμματικών παρατηρήσεων (γένος, αριθμός, πτώση ή πρόσωπο, έγκλιση, χρόνος, φωνή).

Τέλος, πριν παραδώσουν το απαντητικό τετράδιο, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ, ότι απάντησαν σε όλα τα ζητούμενα!

  • Παρατηρώντας στατιστικά τα θέματα της τελευταίας δεκαετίας, θα έλεγα πως ιδιαίτερη προτίμηση φαίνεται να υπάρχει:

–   στα ουσιαστικά της γ’ κλίσεως

–   στα επίθετα της γ’ κλίσεως (π.χ. ευδαίμων, αληθής, πας) και τα ανώμαλα: μέγας, πολύς, πρᾶος, σῶς, φροῦδος

–   σε ορισμένα ανώμαλα ουσιαστικά (π.χ. πρεσβευτής, γυνή, υιός, κ.α.π.)

–   στα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες

–   στις αντωνυμίες (προσωπικές, δεικτικές, αόριστες, αναφορικές)

–   στον Αόριστο β΄ (κάθε τύπου)

–   στα συνηρημένα ρήματα

–   στα ρ. τίθημι, δίδωμι, ίστημι, ίημι, δύναμαι, επίσταμαι, φημί, οίδα, είμι, ειμί)

–   στην κλίση μέσων Παρακειμένων (π.χ. γέγραμμαι κ.ο.κ.)

–   στον πλήρη σχολιασμό  δευτερευουσών προτάσεων (είδος, εισαγωγή, εκφορά, χρήση)

–   στην μετατροπή από ευθύ σε πλάγιο λόγο και το αντίστροφο

–   στην ανάλυση μετοχών σε ισοδύναμες προτάσεις

–   στην αναγνώριση υποθετικών λόγων και στη μετατροπή τους σε άλλα είδη.

  • Επίσης, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΘΕΜΑΤΑ, σχετικά με:

–   τα αριθμητικά/το δυικό αριθμό

–   τη σύμπτυξη προτάσεων σε μετοχές ή απαρέμφατα

–   την ανάλυση ρηματικών επιθέτων

–   την αναφορική έλξη

Τελειώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω πως ο καλύτερος σύμβουλος είναι η ψυχραιμία και η συγκέντρωση στο γραπτό και η πίστη πως, όποιος προετοιμάστηκε σωστά, μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του μαθήματος αλλά όποιος αισθάνεται ανασφαλής πρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως κάθε μόριο του γνωστικού οπλισμού που διαθέτει.

 

Η κ. Κανιάρη και η κ. Ζωγράφου συμπληρώνουν για την αυριανή εξέταση:

Η σταθερή και μεθοδική μελέτη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς αποδίδει άριστα αποτελέσματα.

Συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις:

– Προσεκτική μελέτη όλων των μεταφράσεων και των εισαγωγών. Προτεινόμενες ενότητες:

ΠΛΑΤΩΝ: Πρωταγόρας: Ενότητες 4η, 5η και 6η .

Πολιτεία: Ενότητες 11η, 12η και 13η .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Πολιτικά: Ενότητα 15η, 16η, 17η και 18η.

 

– Στις αντίστοιχες ενότητες προσεκτική ανάγνωση των σχολίων του βιβλίου και του φροντιστηριακού φυλλαδίου.

 

Εισαγωγή – Προτάσεις

–   Ἕν οἶδα, ὅτι οὐδέν οἶδα.

–   Γιατί μηνύθηκε ο Σωκράτης;

–   Η έννοια της δικαιοσύνης σύμφωνα με το Σωκράτη και τον Πλάτωνα και τους σοφιστές.

–   Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική μέθοδος και η ηθική.

–   Η έννοια της ευδαιμονίας.

–   Αλληγορία του σπηλαίου.

–   Η συλλογιστική διαδικασία που ακολούθησε ο Αριστοτέλης για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι αρετές διακρίνονται σε ηθικές και διανοητικές.

–    Ποια σημασία έχει η λέξη πόλις στον αρχαίο ελληνικό λόγο και ποιο είναι το συγκεκριμένο περιεχόμενο της στα Πολιτικά του Αριστοτέλη.

–   Φαύλες Πολιτείες.

 

Λεξιλογικά

Προσοχή δεν τα αμελούμε γιατί χαρίζουν πολύτιμους βαθμούς. Ρηματικοί Τύποι που παρουσιάζουν ομοιότητα όπως: πείθω και πάσχω / λαμβάνω, λαγχάνω, λανθάνω κ.α.

 

Επιτυχία σε όλους!

Και να θυμάστε πως το ταξίδι της ζωής ΤΩΡΑ ξεκινά για σας!