Ο Πρόεδρος της ΕΜΕ κ. Καλογερόπουλος και ο Τάκης Δρούτσας βραβεύουν τους διακριθέντες στους διαγωνισμούς της ΕΜΕ.

Bookmark the permalink.